change to english language
   
Untitled Document
             
             
       
    Po uspešno zaključeni osnovni stopnji glasbene šole se je s sprejemnim (selektivnim) preizkusom mogoče vpisati v srednjo stopnjo glasbenega izobraževanja, ki ga v okviru umetniških oddelkov izvajata I. gimnazija v Celju in GŠ Celje. V rednem glasbenem izobraževanju so dijaki vpisani v oddelek umetniške gimnazije - smer glasba, v vzporednem glasbenem izobraževanju pa so dijaki vpisani v splošnoizobraževalni program drugih srednjih šol, v glasbeni šoli pa obiskujejo strokovne glasbene predmete ter instrument oz. petje. Zaradi kakovosti našega dela se pri nas izobražujejo tudi dijaki iz drugih regij. Celoten obseg pouka strokovnih predmetov izvajamo na naši šoli, kjer zagotavljamo materialne in kadrovske pogoje.
Več...
Na srednji stopnji je delo vsebinsko in organizacijsko poglobljeno, s tem da se število strokovnih glasbenih predmetov z letniki povečuje, prav tako tudi število ur instrumenta oz. petja in drugih strokovnih predmetov. Koordinator za srednješolsko glasbeno izobraževanje je iz vrst profesorjev glasbene šole gospa Metka Lipovšek, prof., iz vrst profesorjev I. gimnazije pa gospa Alenka Prebičnik Sešel, prof.

V Celju smo z umetniškimi oddelki pričeli s šolskim letom 1999/2000, pred tem (od leta 1993) pa je srednješolski program GŠ Celje izvajala v okviru koncesije, ki jo je šoli dodelilo resorno ministrstvo.

Sodelovanje med I. gimnazijo v Celju, ki je kot izvajalka splošnoizobraževalnega programa tudi krovna institucija, in Glasbeno šolo Celje, ki je zadolžena za izvajanje strokovnega srednješolskega glasbenega programa, je več kot zgledno in to najbolje potrjujejo rezultati. K temu nedvomno prispeva korektno sodelovanje obeh kolektivov, ki ju sestavljajo odlični pedagoški delavci.

Za ubranost in sozvočje pa sta bržkone zaslužna tudi ravnatelja obeh ustanov: dr. Anton Šepetavc, prof., ravnatelj I. gimnazije v Celju, in Simon Mlakar, mag., ravnatelj Glasbene šole Celje.

Zapri

VPIS
Rok za prijavo za opravljanje sprejemnega preizkusa: 5. marec 2018 (obrazec na spletni strani).

Sprejemni preizkus za srednjo stopnjo, program UG in VGI: 15, 16.. in 17. marec 2018, Glasbena šola Celje, Slomškov trg 10, Celje. 8.00: pisni del
(naknadno glede na število prijav) : instrument, petje


Po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu se morajo kandidati najkasneje do 5. aprila 2018 vpisati v izbrane programe (datum objavljen v razpisu).

Prijave je potrebno poslati na naslov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje..

Dijaki, ki se vpisujejo v program vzporednega glasbenega izobraževanja, morajo sami oddati prijavo za vpis!


Pogoji za vpis:
Pogoje za vpis najdete v propozicijah

SPREJEMNI PREIZKUS: PROPOZICIJE
Vsi instrumentalisti, ki v letu opravljanja sprejemnega preizkusa sodelujejo na državnem tekmovanju Temsig v solo disciplini, lahko na sprejemnem preizkusu (poleg ostalega tehničnega dela – lestvice, etude) izvajajo tekmovalni program.

Nauk o glasbi


Na sprejemnem preizkusu se preverja znanje nauka o glasbi v obsegu 6 razredov glasbene šole, znanje solfeggia v obsegu 2 razredov glasbene šole.

1. Pisni del:
 1. kvintni krog durovih in molovih lestvic z višaji in nižaji,
 2. intervali do oktave navzgor in navzdol,
 3. kvintakord z obrnitvami (durov, molov, zvečan, zmanjšan navzgor in navzdol),
 4. D7 z obrati navzgor,
 5. enoglasni melodično ritmični narek,
 6. poslušanje intervalov do oktave (tudi ZV4), trozvokov z obrnitvami in D7 z obrati.

2. Ustni del:
 1. ritmična vaja,
 2. melodično ritmična vaja,
 3. ponovitev kromatike v obsegu V3.
Godala

1. VIOLINA
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu 8 razredov glasbene šole.
 1. Lestvica: lestvica čez tri oktave z razloženimi akordi
 2. Etuda: Dve kontrastni etudi iz opusov: Mazas, Dont op. 37, Kreutzer - lažje etude, Fiorillo - lažje etude in druge stopnji primerne izdaje etud.
 3. Koncert: 1. ali 2. in 3. stavek koncerta ustrezne težavnosti
 4. A vista branje.

2. VIOLA
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
 1. Lestvica: lestvica čez tri oktave z razloženimi akordi
 2. Etuda: Dve kontrastni etudi iz opusov: Mazas, Dont op. 37, Kreutzer - lažje etude, in druge stopnji primerne izdaje etud.
 3. Koncert: 1. ali 2. in 3. stavek koncerta ustrezne težavnosti
 4. A vista branje.

3. VIOLONČELO
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu 8 razredov glasbene šole.
 1. Lestvica: lestvica čez tri oktave z razloženimi akordi
 2. Etuda: Dve kontrastni etudi iz opusov: Matz, 2. zv., Dotzauer, 1. zv Popper, Lee
 3. Koncert: 1. ali 2. in 3. stavek koncerta ustrezne težavnosti
 4. A vista branje.

4. KONTRABAS
Na preizkusu se preverja znanje kontrabasa v obsegu najmanj 4 razredov glasbene šole, starost ob vpisu na kontrabas je lahko največ 20 let.
 1. Lestvica: lestvica čez tri oktave z razloženimi akordi: L. Streicher scale and chord studies,
 2. Etuda: Dve kontrastni etudi iz opusov: Wiktor Gadzinski ali Bille ali Simandl,
 3. Sonata ali stavek koncerta: ustrezne težavnosti, (W. de Fesch (preludij, alemande, sarabande, menuet) ali sonata: J. M. Sperger B.Marcello ali koncert: W. Pichl, A. Capuzzi)
 4. A vista branje.

Pihala
Pri pihalih morajo učenci predložiti zdravniško potrdilo, s katerim se ugotavlja ustrezna oblikovanost spodnjega in zgornjega loka in normalni medčeljustni odnos.

1. FLAVTA
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
 1. Lestvica: durova in molova (harmonična) lestvica razložena v obsegu dveh oktav, različni artikulacijski načini, kromatična lestvica,
 2. Akordi (durov, molov, D7, zm7),
 3. Etude: 2 etude različnega karakterja iz zbornikov po učnem načrtu končane nižje stopnje ali višje/1 etuda in 1 solo skladba,
 4. Ciklična skladba (po učnem načrtu končane nižje stopnje ali višje):
  · sonata 2 stavka* ali
  · koncert 1 stavek (hitri)*,
 5. Virtuozna skladba (na pamet)*,
 6. A vista branje.
* Skladba se izvaja ob spremljavi klavirja.

2. OBOA
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
 1. Lestvica: durova in molova lestvica razloženo v obsegu dveh oktav z akordi,
 2. Akordi: (durov, molov, D7, zm7),
 3. Etude: 2 etudi različnega karakterja iz zbornikov po učnem načrtu končane nižje stopnje ali višje;
 4. Ciklična skladba (po učnem načrtu končane nižje stopnje ali višje):
  · krajša skladba s spremljavo,
  · koncert ali sonata (1 hitri stavek) s spremljavo,
 5. A vista branje.

3. FAGOT
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole. Starost ob vpisu na fagot je lahko največ 20 let.
 1. Lestvica: durova in molova lestvica čez 2 oktavi (legato in nonlegato), durov in molov razloženi akord (legato in nonlegato),
 2. Etuda: 2 etudi različnih značajev najmanj težavnostne stopnje, ki je po učnem načrtu priporočena za končano nižjo stopnjo (lahko tudi avtor po lastni izbiri),
 3. Ciklična (večstavčna) skladba: najmanj težavnostne stopnje, ki je po učnem načrtu priporočena za končano nižjo stopnjo (lahko tudi avtor po lastni izbiri).
 4. Virtuozna skladba: najmanj težavnostne stopnje, ki je po učnem načrtu priporočena za končano nižjo stopnjo (lahko tudi avtor po lastni izbiri),
 5. A vista branje.

4. SAKSOFON
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
 1. Lestvice: durova in molova lestvice s terckvintakordi - dominantni septakord pri durovi lestvici; zmanjšani septakord pri molovi lestvici; (op. vse se naj igra legato in non-legato ter arpeggio in razloženo v šestnajstinkah; MM=72), kromatična lestvica,
 2. Etuda: 2 etudi različnega karakterja po učnem načrtu,
 3. Skladba – po izbiri po učnem načrtu; skladba se izvaja ob spremljavi klavirja (priporoča se igranje skladbe na pamet),
 4. A vista branje.

5. KLARINET
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
 1. Lestvica: durova in molova lestvica z akordi (od treh predznakov naprej),
 2. Etuda: U. Delecluse: Etudes faciles (etuda po izboru),
 3. Koncert: po izboru, 1. stavek ob spremljavi klavirja,
 4. Skladba: po izboru na pamet ob spremljavi klavirja po programu 4. razreda osnovne stopnje ali višje;
 5. A vista branje.

6. KLJUNASTA FLAVTA
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu 8 razredov glasbene šole.
 1. Etida: dve etidi različnih karakterjev
 2. Ciklično delo celoti s spremljavo
 3. Skladba: dve skladbi različnih karakterjev, od tega obvezno ena moderna in obvezno obe na pamet.

Trobila
Pomembno:
Pri trobilih morajo učenci predložiti zdravniško potrdilo, s katerim se ugotavlja ustrezna oblikovanost spodnjega in zgornjega loka in normalni medčeljustni odnos.

1. TROBENTA
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
 1. Lestvice: Durova in molova lestvica s kvintakordi in septakordi, razloženo čez 2 oktavi (igrajo durove in molove lestvice s trozvoki in septakordi, po možnosti čez dve oktavi, različnih načinih, artikulacijah in hitrostih),
 2. Etuda: Dve etudi različnega karakterja,
  · W. Reger: Talking Trumpet,
  · J. Porret> Methode Progressive,
  · H. Mitchell: Trumpet Method, Book 1,
  · T. Botma - J. Kastelein> Hoeren, lesen, spielen, II. del,
  · A. Besancon: 70 Etudes Progressives, vol. 2,
  · J. Thompson> Buzzing Basics, I. del,
  · R. Bouche, J. Robert> 20 Etudes Melodiques,
 3. Skladba: dve skladbi s klavirsko spremljavo (ena na pamet)
  · H. A. Vandercook: Trumpet Stars, vol. 1, 2,
  · J. Porret: Concertino, No. 3,
  · A. Rubinstein: Melodie Celebre,
  · S. Lasi;, S. Peterka: Zbirka skladb za trobento, II. del,
  · L. Legron: 1er Solo,
  · Tenaglia, J. Kreiger: Aria, Allegro (B Fitzgerald),
  · L. B. Smith: Diana,
  · P. Pollin, H. Classens: La Trompette Clasique, vol. A,
  · P. Hilgeman: Baroque is Back,
  · C. - H. Joubert: Jeu de Trompette,
  · J. S. Bach: O Jesus Que Ma Joie Demeure (Martin),
 4. A vista branje.

2. TUBA, TENOR
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole. Starost ob vpisu na tubo je lahko največ 20 let.
 1. Lestvice: durova in molova lestvica z zloženimi trozvoki in četverozvoki v obsegu duodecime (igrajo jih v šestnajstinkah ter v različnih načinih, artikulacijah in hitrostih),
 2. Etuda: dve etudi
  · P. Clodomir: Methode Complete (A. Leduc),
  · za saksove rogove, ki berejo v violinskem ključu in krilovko,
  · R. Kietzer: Šole (Wilhelm Zimmermann),
  · za tube, saksove rogove, ki berejo v basovskem ključu, krilne rogove razen krilovke, helikone in suzafone,
  · Harvey S. Whistler: Pares Scales (R Rubank Inc.),
 3. · za vsako registersko različico obstaja posebna šola,
 4. Skladba; dve skladbi s klavirsko spremljavo,
  · Rene Mignon: Chantereine (Billaudot),
  · sopranski saksov rog in krilovka,
  · Lucien Niverd: Chant melancolique (Billaudot),
  · sopraninski saksov rog, altovski saksov rog in altovski krilni rog,
  · Robert Clerisse: Soir (Billaudot),
  · tenorski saksov rog in tenorski krilni rog,
  · Čajkovski\arr. Laube: Andante cantabile (Carl Fisher),
  · tenorska tuba, baritonski krilni rog in baritonski suzafon,
  · Gordon Jacob: Bagatelles (Emerson),
  · basovska tuba, Es ali F helikon, Es suzafon,
  · Christopher Hayes: Solo Pomposo (Carl Fisher),
  · kontrabasovska tuba, BB helikon in BB suzafon,
 5. A vista branje.

3. ROG
Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
 1. Lestvice: durova in molova lestvica s trozvoki in dominantni septakord (Durove in molove lestvice s trozvoki in dominantnim septakordom, razloženo ter v različnih artikulacijah in tempih),
 2. Etuda: dve etudi različnega karakterja,
  · M. Thompson: Warm up Exercises (ed. Paxman Musical Instrumetal ltd.),
  · B. Tuckwel: 50 začetnih vaj za rog (ed. Oxford University Press), [t. 9-16,
  · D. Gürtl: Šola za rog 1. zvezek, od št. 70 do 90,
  · Hörn Lesen & Spielen II. (ed. De Haske),
  · Poleh: Hrestomatija I. zvezek (ed. Muzika Moskva),
  · E. Paul: Waldhornschule - prvi del (ed. Doblinger), od št. 20 do 30,
  · D. Scholar: Šola za rog – prvi del (ed. Zimmermann),
  · H. L. Geisler: Šola za rog (ed. P.W.M),
  · H. Kliment: Anfanger schule für Waldhorn (ed. Kliment),
  · E. Mirsch: Melodious Studies For French Horn, [t. 1-3, (ed. C. Fischer).
 3. Skladba: dve skladbi, ena na pamet s klavirsko spremljavo,
  · P. Proust: Waldhorn (ed. R. Martin),
  · J. D. Ployhar: March of the Grenadiers (ed. Belwin),
  · J. D. Ployhar: The Hunt (ed. Belwin),
  · E. Hulin: 21 Easy Small Pieces In Concertant Style - Vol. 2 (ed. Billaudot),
  · Collection Panorama Cor. 2 (ed. Billaudot),
  · Weihnachtslieder Band 1, Band 2 (ed. Hage),
  · Hornmusic For Beginners (ed. Musica Budapest).
 4. A vista branje.


 5. 4. POZAVNA, BARITON
  Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole. Starost ob vpisu na pozavno je lahko največ 20 let.
  1. Lestvice: durova in molova s pripadajočimi akordi in septakordi (durove in molove lestvice – nekatere že čez dve oktavi s trozvoki, dominantnimi septakordi in z zmanjšanimi septakordi), uvajanje v kromatično lestvico,
  2. Etuda: dve etudi različnega karakterja,
   · R. Muller: Šola za pozavno II. del,
   · A. Lafosse: Methode Comlette – I. del,
   · B. Slokar: Lestvice I. del,
   · J. Porrett: Etude 1-10.
  3. Skladba: dve skladbi na pamet ob spremljavi klavirja,
   · P. Dubois: Suita,
   · P. Gabaye: Complainte,
   · W. A. Mozart: Pesem,
   · R. Clerisse: Prierre,
   · J. Haydn: Andante,
   · A. Hačaturjan: Andantino,
   · J. Hasse: Dva plesa,
   · J. S. Bach: Sarabande,
   · G. F. Haendel: Largo,
   · Pergolesi, Schubert, Blaževič, Gagnebin itd.
  4. A vista branje.

  Brenkala

  1. Harfa
  Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
  1. Etuda (po izboru),
  2. Sonatina ali Sonata,
  3. Skladba:
  4. · iz baročnega obdobja (Bach, Händel), · po lastni izbiri.
  Celoten program se izvaja na pamet.

  2. Kitara
  Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
  1. Lestvica: durova in molova lestvica s kadenco,
  2. Etuda: 2 etudi različnega karakterja,
  3. Skladba: · skladba iz obdobja baroka ali renesanse, · skladba iz obdobja klasike, · skladba iz obdobja romantike ali 20. stol. ali 21. stol. ali skladba slovenskega skladatelja.
  Celotna izpitna snov se izvaja na pamet. Ena od skladb mora biti ciklično delo.

  3. Citre
  Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
  1. Lestvica: Ena lestvica, ustrezni akordi in kadenca,
  2. Etuda: ena etuda,
  3. Skladba: Tri skladbe iz različnih obdobij in različnih stilov (npr. baročna, sodobna in slovenska ljudska)
  4. Najmanj dve skladbi se izvajata na pamet.


  Petje
  Na sprejemnem preizkusu se preverja znanje petja v obsegu najmanj 4 razredov glasbene šole, starost za ženske je praviloma do 22 let, za moške pa do 24 let.
  1. Vokaliza: 1 vokaliza
  2. Aria: Aria Anticha
  3. Skladba: po lastni izbiri
  Celoten program se izvaja na pamet ob spremljavi klavirja in v izvirnem jeziku.

  Tolkala
  Pri tolkalih morajo učenci predložiti zdravniško potrdilo, o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za igranje tolkal.
  Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole.
  1. Mali boben
   · Etuda ali skladba v okviru učnega načrta.
  2. Melodična tolkala
   · Etuda ali skladba v okviru učnega načrta.
  3. Timpani
   · Etuda ali skladba v okviru učnega načrta.
  4. Komplet bobnov ali kombinirana tolkala
   · Etuda ali skladba v okviru učnega načrta.
  Kandidat lahko izvaja tudi tekmovalni program 1. c kategorije.

  Klavir
  Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu 8 razredov glasbene šole.
  1. Lestvice
   · Durova lestvica (veliki kombinirani postop v oktavnem razmahu),
   · Molova lestvica (harmonični in melodični mol - veliki kombinirani postop v oktavnem razmahu).
  2. Akordi:
   · Durov in molov kvintakord (velika razložitev z obrati čez 4 oktave vzporedno, razloženo in sočasno),
  3. Etuda: (Ena od navedenih etud po lastnem izboru)
   · Czerny op. 299, 2., 3., 4. zvezek; Berens op. 61, 2., 3., 4. Zvezek; Cramer; Czerny op. 740; Chopin; Liszt. (ali druge etude podobne težavnostne stopnje)
  4. Sonata: 1. in 2. stavek skladateljev: W. A Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven – po lastni izbiri (prvi stavek mora biti napisan v sonatni obliki in v hitrem tempu).
  5. Skladbe:
   · Ena skladba J. S. Bacha: Dvoglasna invencija ali Triglasna invencija (ali težje).
   · Skladba 19. ali 20. stoletja po lastnem izboru.
  6. A-vista branje.


  Orgle
  Na sprejemnem preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 2. razredov nižje stopnje in znanje klavirja v obsegu končane nižje stopnje GŠ. Potrebna je primerna starost in glasbene ter fizične dispozicije za orgle, kar kandidat dokaže na sprejemnem preizkusu.
  1. Lestvica: durova in molova lestvica z akordi na pedal v okviru oktave na pamet
  2. Etuda: pedalna etuda
  3. Skladba:
   · skladba 16. – 18. stoletja (stari mojstri),
   · skladba J. S. Bacha (preludiji in fuge),
   · skladba romantike ali skladba 20. stoletja (po izboru),
  4. A vista branje (po izboru izpitne komisije)
  Program se izvaja po notah.

  Harmonika
  Na preizkusu se preverja znanje ustreznega instrumenta v obsegu 8 razredov glasbene šole.
  1. Etuda: 2 etudi z različnim tehničnim problemom,
  2. Skladba:
   · Polifona skladba starega mojstra
   · Ciklična skladba,
   · Skladba po izboru,
  3. A vista branje (po izboru izpitne komisije).
  Celotni program se izvaja na pamet.

  Čembalo
  Na preizkusu se preverja znanje klavirja v obsegu 6 razredov glasbene šole.
  1. Durova in molova lestvica 4 oktave vzporedno, 2 oktavi protipostop.
  2. Triglasni durovi in molovi akordi, mala razložitev, D7 in zm 7
  3. J. S. Bach: Mali preludij ali Dvoglasna invencija
  4. D. Scarlatti: Sonata
  5. Sonata ali sonatina : 1. In 2. Stavek (sonate: Haydn,Mozart; sonatine: Dunajske sonatine - Mozart)
  6. A-vista skladba
  Sprejemni preizkus se opravlja na klavirju ali na čembalu. Na pamet je potrebno izvajati vsaj eno skladbo.


MATURA – GLASBA
Dijaki umetniške gimnazije lahko opravljajo maturo tudi iz predmeta glasba. Izpit je sestavljen iz dveh delov:
 • Izpitni nastop (petje, instrument): dijak izvaja predpisan maturitetni program; izpitni nastop predstavlja 70 % skupne ocene.
  Pri ocenjevanju izpitnega nastopa se upoštevajo ta merila:
  A) Tehnično obvladovanje inštrumenta ali glasu
  B) Natančnost in zanesljivost izvedbe
  C) Prikaz muzikalnosti
  D) Tehnična in glasbena težavnost programa
 • Pisni del glasba: Pri pisnem izpitu se preverja znanje iz predmetov: solfeggio, glasbeni stavek (harmonija, kontrapunkt), oblikoslovje, glasbena zgodovina in glasbena teorija. Ob primerih v izpitni poli je do 25 nalog. Navezovale se bodo na tri glasbene primere, ki bodo izbrane iz glasbenih obdobij od srednjega veka do vključno prve polovice 20. stoletja.
  Naloge bodo preverjale znanje, razumevanje in sposobnost uporabe znanja. Ocenjene so z različnim številom točk glede na zahtevnost in taksonomsko stopnjo ter prispevajo 30 % h končni oceni kandidata.
IZPITNE VSEBINE – MATURA 2016

IZPITNI NASTOP
Snov naj ustreza težavnostni stopnji četrtega letnika v skladu z veljavnimi učnimi načrti.
Klavir: virtuozna etuda, preludij in fuga J. S. Bacha, tehtnejša klasična sonata skladateljev Mozarta, Haydna ali Beethovna, skladba 19. ali 20. stoletja, skladba slovenskega skladatelja.
Orgle: pedalna skladba, skladba starega mojstra, skladba J. S. Bacha, skladba iz romantike ali skladba 20. stoletja, skladba slovenskega skladatelja.
Harmonika: koncertna etuda, baročna polifona skladba, sonata, skladba slovenskega skladatelja, originalna skladba.
Violina: dve etudi (ena Danclova – op. 73, ena Dontova – op. 35), J. S. Bach: dva stavka iz sonate ali partite za violino, koncert, skladba slovenskega skladatelja.
Viola: dve etudi, J. S. Bach: dva stavka iz sonate oziroma partite ali iz suite, koncert, skladba slovenskega skladatelja.
Violončelo: dve etudi, J. S. Bach: 2. ali 3. suita (preludij ali dva druga stavka iz te suite), koncert, skladba slovenskega skladatelja.
Kontrabas: dve etudi, koncert, J. S. Bach: suita (2 stavka), skladba po izbiri, skladba slovenskega skladatelja.
Harfa: etuda, sonata ali koncert, skladba po izbiri, skladba slovenskega skladatelja.
Kitara: etuda, baročna suita (4 stavki) ali preludij in fuga, skladba iz klasike, skladba iz romantike ali 20. stoletja, skladba slovenskega skladatelja.
Kljunasta flavta, flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba: etuda, sonata ali druga ciklična skladba, koncert, virtuozna skladba, skladba slovenskega skladatelja.
Tolkala: etude za posamezna tolkala (vibrafon ali marimba, mali boben, timpani), sonata ali koncert ali concertino za vibrafon ali marimbo ali ksilofon (priredba), skladba ali priredba slovenskega skladatelja, skladba za več tolkal.
Petje: arija anticha, arija iz kantate ali oratorija, tri pesmi različnih slogov, tri pesmi slovenskih skladateljev, koncertna ali operna arija, skladba po lastni izbiri.
Če izbrani program izpitnih vsebin presega časovni okvir, naj kandidat v celoti izvede samo eno ciklično delo.

PISNI DEL
Za izpitno polo B pri modulih glasbeni stavek ter petje ali instrument na splošni maturi 2015 naslednja glasbena dela:
1 . Janez Krstnik Dolar: Sonata d 13
2. Johann Sebastian Bach: Brandenburski koncert št.4 v G-duru, BWV 1049
3. Joseph Haydn: Simfonija v G-duru 5t. 100, "Vojaška"
4. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za klavir in orkester 5t, 20 v d-molu, KV 466
5. Ludwig van Beethoven: Sonata za klavir op. 49, 5t. 2
6. Robert Schumann: Koncert za klavir in orkester v a-molu, op. 54
7. Johannes Brahms: Variacije na Haydnovo temo, op. 56a
8. Antonin Dvorak: Simfonija 5t. 9 v e-molu, op. 95
9. Giuseppe Verdi: Aida
10, Giacomo Puccini: Madame Butterfly
11. Peter lljič Čajkovski: Simfonija 5i. 6 v h-molu , op.74, Patetična
12. Richard Strauss: Till Eulenspiegel
13. Claude Debussy: Preludiji, 'l , knjiga (Valovi, Anakaprijski gridi, Deklica z lanenimi lasmi)
14. Dmitrij Šostakovič: Simfonija 5t. 5 v d-molu,op.47
15, Gustav lpavec: zborovske pesmi: Slovenec sem, Predica, Vse mine, O mraku
16. Matija Bravničar: Simfonija in re
17. Lucijan Marija Škerjanc: Concertino za klavir in godala
18. Marij Kogoj: Črne maske
19. Blaž Arnič: Ples čarovnic

OBRAZCI
UMETNIŠKA GIMNAZIJA PREDMETNIK

VZPOREDNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE (PREDMETNIK):
Program vzporednega glasbenega izobraževanja (VGI) ponuja vse strokovno-teoretične glasbene predmete, ki jih vsebuje tudi program umetniške gimnazije. Namenjen je tistim mladim glasbenikom, ki se želijo vpisati ali že obiskujejo katerokoli drugo izobraževalno ustanovo in hkrati želijo poglobiti svoje glasbeno znanje v okviru srednješolskega glasbenega programa.
Ravno tako program vzporednega glasbenega izobraževanja (VGI) omogoča nadgrajevanje glasbenega znanja iz tistih glavnih predmetov (fagot, tuba, pozavna, bariton, petje), ki zaradi posebnosti (starost, predznanje, mutacija) predvidevajo vpis dijakov, ki so starejši od 15 let in mlajši od 20 let, razen pri petju, kjer je starost za ženske praviloma do 22 let, za moške pa do 24 let.

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO št. ur v programu

Maturitetni standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

 

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I – Obvezni predmeti

Petje-inštrument

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Solfeggio

3

105

2

70

2

70

2

70

315

 

Zgodovina glasbe

1

35

 

 

2

70

3

105

210

 

Glasbeni stavek

 

 

2

70

2

70

2

70

210

 

I – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Klavir

1

35

1

35

1

35

1

35

140

 

Zbor - orkester

 

 

3

105

1

35

2

70

210

 

Komorna igra

 

 

 

 

2

70

2

70

140

 

Dopolnilni inštrument

 

 

 

 

1

35

 

 

35

 

Predmet Klavir imajo pevci in orglavci 140 ur (4 leta po 35 ur), instrumentalisti (z izjemo dijakov klavirja) 96 ur letno (4 leta po 24 ur), od tega kitaristi, citrarji in harfisti 48 ur letno (2 leti po 24 ur):

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPAJ

pevci, orglavci

35

35

35

35

140

kitaristi, harfisti,citrarji

24

24

 

 

48

Ostali (brez pianistov)

24

24

24

24

96

Predmet Petje-instrument obsega: petje, klavir, orgle, čembalo, harfa, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara, citre, kljunasta flavta, flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala. V okviru predmeta petje-instrument izvaja del individualnega pouka v obsegu 30 minut tedensko za dijake še korepetitor. Določilo ne velja za dijake klavirja, harfe, orgel, čembala, harmonike, kitare in citer.
Predmet Dopolnilni instrument obsega: čembalo za pianiste, angleški rog za oboo, pikolo za flavto, različki saksofona, različki klarineta, viola za violiniste in orgle za čembaliste.

Govorilne ure srednja stopnja
 
 • photos/51016-1.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-2.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-3.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-4.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-5.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-6.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-7.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-8.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-9.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-10.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-11.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-12.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-13.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-14.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-15.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-16.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-17.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-18.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-1.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-2.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-3.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-4.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-5.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-6.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-7.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-8.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-9.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-10.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-11.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-12.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-13.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-14.jpg

  Lorem ipsum

Galerija
 
 
Untitled Document
 
   
 
Spremljajte nas
Ostale povezave
 
© 2012 Glasbena šola Celje