change to english language
   
Untitled Document
             
             
       
    Izobraževanje na osnovni stopnji glasbenih šol se deli na predšolsko, pripravljalno, nižjo in višjo stopnjo. Na osnovni stopnji poteka pouk instrumentov in solopetja individualno, pouk nauka o glasbi (teorije), komorna igra in druge oblike dela pa potekajo skupinsko. Oba programa tečeta po predmetniku in učnih načrtih, ki jih predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. Pouk nauka o glasbi in instrumenta poteka v matični šoli in dislociranih oddelkih. V Glasbeni šoli Celje poučujemo vse klasične instrumente in popularna ljudska glasbila.

VPIS
Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena šola objavi razpis sprejemnih preizkusov za vpis do konca meseca maja za naslednje šolsko leto. Za tekoče šolsko leto je razpis objavljen v prvi polovici maja v javnih medijih. V razpisu bomo navedli izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere bomo izvajali pouk, predvideno število učencev in druge pogoje za vpis.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
Starost učencev je pet let. Vpis poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, po zaključku se lahko vključijo v program glasbene pripravnice. Učenec skozi igro razvija glasbene sposobnosti. Program traja eno leto, pouk poteka enkrat tedensko 45 minut.

GLASBENA PRIPRAVNICA
Starost učencev je šest let. Vpis poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, po zaključku se lahko na podlagi uspešno opravljenega preizkusa glasbenih sposobnosti vključijo v program glasba. Učenec skozi igro razvija glasbene sposobnosti, odnos do glasbe in spoznava instrumente. Program traja eno leto, pouk poteka enkrat tedensko 60 minut.

GLASBA
Starost učencev je 7 let in več. Izobraževanje poteka 4, 6 oziroma 8 let in je razdeljeno na nižjo in višjo stopnjo. Nižja stopnja se, če tako določa glasbeni program, deli na prvo vzgojno izobraževalno obdobje, ki traja dve leti, in na drugo vzgojno izobraževalno obdobje, ki traja štiri leta. POUK INSTRUMENTOV in petja poteka individualno.

OBRAZCI

Govorilne ure osnovna stopnja
 
 • photos/51016-1.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-2.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-3.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-4.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-5.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-6.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-7.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-8.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-9.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-10.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-11.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-12.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-13.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-14.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-15.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-16.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-17.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/51016-18.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-1.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-2.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-3.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-4.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-5.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-6.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-7.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-8.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-9.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-10.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-11.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-12.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-13.jpg

  Lorem ipsum
 • photos/42106-14.jpg

  Lorem ipsum

Galerija
 
 
Untitled Document
 
   
 
Spremljajte nas
Ostale povezave
 
© 2012 Glasbena šola Celje